facebook-icon
twitter-icon
www.7thankhi.ml 

Câu Kinh thánh chia sẻ: 

  Nhưng sẽ có trời mới và đất mới như chúng ta đang chờ đợi theo lời hứa của ngài, và nơi đó sự công chính sẽ tồn tại mãi mãi.          2 Phi-e-rơ 3: 13

 

              from news of brothers all overtheworld                                     Đọc Kinh thánh cùng chúng tôi!

 

 

 

 

 

 

@ Thần khí là gì?